Het bestuur van de SPG bestaat uit de volgende vrijwilligers:

  • Voorzitter: Peter Opdam
  • Secretaris: Asjelien Baarslag
  • Penningmeester: Henk Klasen
  • Lid: Roelof Scholtens
  • Lid: Josien Pierie

De bestuurders van onze stichting zijn onbezoldigd.