Protocol paardrijden tijdens de corona periode seizoen 2020-2021

  1. Basis regels RIVM zijn van kracht, 1½ meter, niet komen bij koorts en/of verkoudheid.
  2. Ruiters en ouders wachten niet in de toegang voor de bak omdat de afstand tussen de zadelkamer, opzadelaars en wachtenden in die situatie kleiner is dan 1½  meter.
  3. Dus buiten wachten. 
  4. Ruiters dragen handschoenen. 
  5. Bij het helpen opstijgen ontstaat kortdurend intensief fysiek contact tussen ruiter, begeleider en instructrice. Bij het opstapperron dragen zowel de instructeur als de begeleider een mondkapje/ gelaatsbescherming. Bij het rijden hoeven de begeleiders geen mondkapje te dragen. 
  6. Er wordt zoveel mogelijk met dezelfde paarden gereden om wisselingen/bewegingen in de zadelkamer en stalboxen te beperken. Iedere begeleider krijgt een eigen geleide-touw. 
  7. Harnachement wordt gereinigd met Dettol na iedere les. 
  8. Er is vanuit de spg een begeleider met geel hesje verantwoordelijk voor de corona aanpak. 
  9. Ouders zijn welkom in de kantine. 
  10. Bovenstaand protocol is met de gemeente Emmen, als onderdeel van de veiligheidsregio Drenthe, afgestemd. 

Namens het bestuur van de SPG Emmen 
Peter Opdam