Lesgeld voor seizoen 2022-2023
Het lesgeld voor het seizoen 2022-2023 bedraagt € 12,= per les.

Facturering en betaling lesgelden
Betaling vindt per kwartaal plaats. Onze penningmeester stuurt een factuur resp. in augustus, december en in maart. Niet nakomen van de betalingsverplichtingen brengt incassokosten met zich mee.

Gemiste lessen
Verhindering van deelname aan lessen zo mogelijk tenminste 24 uur van tevoren doorgeven aan de instructeur. Dan kunnen wij tijdig de vrijwilligers informeren.
Alleen in geval van afzeggen door de manege of stichting (door bv strenge vorst) en door uitval van lessen op feestdagen, hoeft geen lesgeld te worden betaald.
Gemiste lessen worden niet terugbetaald.

Beëindiging deelname
Beëindiging van deelname aan de lessen gebeurt schriftelijk/email met een opzegtermijn van tenminste één maand (begin van de maand) bij het bestuur.